Brexit skapar oro

Skrivet av jontz -

Den 23 juni röstade det brittiska folket för att Storbritannien ska lämna EU. Omröstningen blev jämn med vinnande 52 % mot 48 %, dock deltog endast  dryga 70 % av befolkningen. Detta har orsakat att valresultatets giltighet ifrågasatts i efterhand.

Man förutspådde att om Storbritannien väljer att avsluta medlemskapet i EU kommer detta orsaka en finansiell obalans –  en orolig marknad och stora ras i börsen, vilket också blev verklighet.

Orolig ekonomi

Redan innan valet var stödet för att utträda EU stort. De brittiska medborgarna menade att medlemskapet är en stor kostnad, omkring 13 miljarder pund per år, som gör relativt lite nytta då landet endast får tillbaka drygt 4 miljarder pund.

Valresultatet gjorde att börsen föll och pundet tappade i värde, men redan innan valet hade aktier och fonder omplacerats i exempelvis guld eftersom rädslan för ett börsfall var stor. Sedan britterna bestämt sig för att lämna EU har guldvärdet har stigit och värdet på euron och dollarn har blivit starkare.

Ovisshet om vad ett utträde kommer innebära

Själva utträdet ur EU kommer ta upp till två år och därför kan man ännu inte veta vad det kommer att innebära. Mycket beror på vilka avtal Storbritannien förhandlar med Europeiska Unionen om. Vissa tror även att detta kommer utlösa en slags kedjereaktion i EU, att fler länder väljer att dra sig ur. Detta är dock endast spekulationer.

Fallet på den Londonbörsen var stort till en början, men har nu stabiliserat sig och ligger på på en högre nivå än innan folkomröstningen. Detta beror på att de riktiga effekterna inte kommer synas förrän utträdet blir aktuellt.

Påverkan på den svenska börsen

När Stockholmsbörsen slog upp dörrarna i måndags möttes man av ett fall på 7,8 %, dock var detta endast tillfälligt då kurvan senare under veckan började pekade uppåt igen och börsen återhämtade sig.

Några vinnare av Brexit är småspararna. Till skillnad från tidigare reaktioner vid ekonomiska kriser har småspararna nu passat på att köpa aktier direkt vid börsfallet. Eftersom börsen nu återigen stiger, kommer många att glädjas över sina aktievinster.

Vad kan utträdet innebära för Sverige?

  • Oro över exportförbindelser med Storbritannien, som är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Priserna vid export kan komma att bli högre och påverka arbetsmarknaden negativt.
  • Höjd medlemsavgift i unionen. Om EU ska behålla samma budget (som är anpassad efter 28 länder) innebär detta att Sveriges avgift kommer att höjas med ca 4 miljarder årligen.
  • Många svenska medborgare som bosatt sig i Storbritannien oroar sig över att det ska införas ett stopp för den fria rörligheten vilket innebär att de kanske måste lämna landet.