Spara i fonder

Skrivet av jontz -

Många svenskar väljer att spara i fonder istället för på ett sparkonto medan andra gör det vid sidan av sitt vanliga sparande. En fond är en är en portfölj med olika värdepapper och dessa värdepapper kan vara aktier, räntepapper eller både och.

Fonder och risktagande

Aktiefonder. Generellt sett är aktiefonder förknippade med en ganska hög risk, vilket innebär att du faktiskt kan förlora en hel del pengar istället för att få pengarna att växa. Å andra sidan är det med dessa fonder du kan tjäna riktigt fina pengar om aktiekursen går åt rätt håll. Fonder med en hög risk brukar enbart innehålla aktier.
Räntefonder. Om du vill spara i fonder där risken är liten för att du ska förlora ska du investera i räntebärande papper såsom statsobligationer och statsskuldväxlar. Om du sparar i räntefonder får du emellertid en relativt låg avkastning som ofta är betydligt lägre än vad du får på ett sparkonto med fast ränta.

Högriskfonder

Här är några fonder som är förknippade med en hög risk men som också kan ge en riktigt bra avkastning. Vi börjar med den som har högst risk och jobbar oss sedan nedåt.

  1. Branschfond. En branschfond innehåller en portfölj med aktier för en viss bransch. Om det går dåligt för branschen risker man att förlora stora pengar, men om man har investerat i en bransch som plötsligt får ett uppsving kan man istället tjäna riktigt fina pengar.
  2. Länderfond (landfond). Denna fond innehåller aktier från ett visst land och påverkas mycket av hur det går för landet och hur det ser ut på landets börs. Om du hade investerat i grekiska aktier för ett antal år sedan hade du varit ruinerad idag, men om du investerat i land med en god tillväxt hade du säkert tjänat en hacka.
  3. Regionala fonder. En regional fond innehåller aktier från en viss region. Exempel på sådana fonder är Asienfonder, Latinamerikafonder, Nordenfonder och Nordamerikafonder.  Eftersom spridningen är lite större än för de två ovanstående fonderna är risken något mindre här, men om regionen drabbas av en ekonomisk härdsmälta kan du få problem.

Fonder med medelstor risk

  1. Globala aktiefonder. Denna portfölj innehåller förvisso aktier precis som de fonder vi på sparkonto.nu precis har tagit upp, men eftersom den innehåller aktier från olika branscher i stora delar av världen blir riskspridningen stor och är därför en tryggare fond.
  2. Sverige & globalfond. Denna fond innehåller både svenska aktier och globala aktier och är därför något tryggare än en vanlig landfond.
  3. Blandfonder. En blandfond innehåller både aktier och räntebärande papper och är därför den tryggaste fonden av dessa tre.

Lågriskfonder

  1. Obligationsfonder. Om du investerar i statsobligationer (statliga räntepapper) får du ett tryggt sparande men å andra sidan kan avkastningen sällan mäta sig med den avkastning du kan få på ett bra sparkonto som ger dig en riktigt hög sparränta.
  2. Korta räntefonder. Det här är en grymt stabil fond som har en löptid på mindre än ett år. Nackdelen är att denna fond oftast ger en riktigt låg avkastning.