Spara till pension

Skrivet av jontz -

pensionsspara

Den pension du kommer att få i framtiden består av tre delar: Allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande.

 • Allmän pension. Den allmänna pensionen är på 18,5 % av din pensionsgrundande inkomst, 16 procentenheter förvaltar staten och 2.5 procentenheter är den del du själv får välja hur den ska förvaltas.
 • Tjänstepension. Om du omfattas av ett kollektivavtal eller om din arbetsgivare har en egen pensionslösning för sina anställda får du även en tjänstepension. Skulle du inte omfattas av någon tjänstepension, om du till exempel är egen företagare, måste du själv ta hand om det här. Om du har en enskild firma får du dra av högst 12 000 kronor plus 35 % av din inkomst eller om du har ett aktiebolag får du dra av 35 % av lönen upp till 440 000 kr.
 • Privat pensionssparande. Om du vill få ut en pension som motsvarar din lön måste du även ha ett privat pensionssparande, för om du inte bestämmer dig för att spara till pension på egen hand kommer du inte alls kunna bibehålla den levnadsstandard du har idag. Du får dra av upp till 12 000 kr i din deklaration när du ägnar dig åt privat pensionssparande.

Privat pensionssparande

När man vill spara till pension brukar man antingen använda sig av individuellt pensionssparande (IPS) eller pensionsförsäkringar. Många ekonomer anser också att det går lika bra att spara i fonder, aktier och sparkonton där man inte behöver låsa sina pengar fram till pensionen. Så här fungerar de olika pensionssparformerna:

IPS

 • Du sparar pengar i en bank eller ett värdepappersbolag som placerar dina pengar i värdepapper.
 • Du får börja plocka ut dessa pensionspengar när du har fyllt 55 år utspritt på minst 5 år.
 • Du betalar ingen vinstskatt utan bara en extremt liten avkastningsskatt på 0.305 % (år 2014). Du betalar inkomstskatt när du plockar ut pensionen.

Privat pensionsförsäkring

 • Dina pengar sparas i värdepapper och du får börja plocka ut dina pensionspengar från 55-års ålder under minst 5 år.
 • Istället för vinstskatt betalar du en årlig avkastningsskatt på endast 0.228 % (år 2013) och betalar inkomstskatt när du plockar ut din pension.

Privat sparande i fonder, aktier och på sparkonton

Som du ser är det ingen större skillnad mellan IPS och pensionsförsäkring, men det är desto större skillnad när det gäller att spara i fonder, aktier och på sparkonton som inte alls funkar som övrigt pensionssparande. Fördelarna med att göra detta är:

 • Du får plocka ut dina pengar när du vill.
 • Du får ta ut allt på en gång.
 • Det kan ge en minst lika bra avkastning.
 • Ingen inkomstskatt.

Nackdelen är att skattereglerna inte är lika förmånliga som vid vanligt pensionssparande om du till exempel sparar pengar i aktier eftersom du då måste betala en vinstskatt på 30 %, men det kan du enkelt lösa genom att spara pengar på ett investeringssparkonto vilket vi på sparkonto.nu varmt kan rekommendera.

Om du har ett investeringssparkonto betalar du bara en 0.627 % (år 2014) schablonskatt istället för att skatta på dina vinster och du behöver inte betala någon inkomstskatt för de pengar du tar ut. Dessutom kan du både spara på bankkonton och placera pengar i värdepapper via ditt investeringssparkonto vilket är mycket smidigt.