Inflation

Skrivet av jontz -

inflation

Om din skolengelska (eller din skollatin!) fortfarande är god, kan du genom att bara smaka på ordet inflation räkna ut vad det handlar om. ”Inflate” på engelska betyder ju ”att blåsa upp” och det är precis det som sker med ekonomin i perioder av inflation. Ekonomin blåses helt enkelt upp av en ökning av penningmängden.

Så här orsakas inflation

Det är framför allt centralbankens så kallade reporänta och bankernas kreditgivning som påverkar penningmängden. Om bankerna lånar ut pengar frikostigt till låga räntor kommer, åtminstone i teorin, penningmängden att öka. Samtidigt måste det dock finnas ett ökande antal varor och tjänster att köpa, eftersom utbudet av varor och tjänster påverkar möjligheten att använda pengarna. En annan orsak till inflation, som har inträffat ett par gånger i modern tid, är när en viss mycket använd råvara ökar i pris. Oljan är ett bra exempel. Om oljan snabbt ökar i pris kommer alla andra områden i ekonomin att följa med i prisökningen, detta eftersom oljan är så central.

Inflationsmålet i Sverige

Politiker runt om i hela världen har, mot bakgrund av mål som prisstabilitet och förutsebarhet, bestämt att det ska finnas inflationsmål. I Sverige har riksbanken uppgiften att hålla inflationen på omkring 2 procent, för att på så sätt både få en buffert i händelse av deflation, det vill säga en period då penningmängden minskar och priserna faller, samt för att hålla priser och löner på en stabil nivå.

Högre avkastning än inflationen

Om du vill skydda värdet på dina pengar finns det bara en sak att göra, nämligen att se till att avkastningen på dina pengar är högre än inflationen. Ytterst simpelt i teorin och faktiskt ganska enkelt även i praktiken. Om vi säger att inflationen är 2 procent på årsbasis måste du alltså nå en avkastning på minst 2 procent för att dina pengar ska vara lika mycket värda i mataffären även nästa år. Du måste dock även räkna med avkastningsskatten. Sätter du in pengarna på ett sparkonto med exakt 2 procents ränta kommer inflationen att ”äta upp” en del av ditt sparkapital eftersom du betalar 30 procent i skatt på ränteinkomsterna. Du måste alltså hitta ett sparkonto som ger närmare 3 procent.

För aktier och fonder som du äger i en vanlig värdepappersdepå gäller samma koncept. För värdepapper i kapitalförsäkringar eller på investeringssparkonton kan du i vissa fall tåla en lägre avkastning men ändå skydda värdet på dina pengar, detta eftersom avkastningsskatten i regel är betydligt mer förmånlig för dessa sparformer.