Investerarskydd

Skrivet av jontz -

Om banken du sparar på skulle försättas i konkurs får du ersättning för dina likvida medel (alltså de pengar du har på ett vanligt sparkonto) om ditt konto omfattas av den statliga insättningsgarantin. Om du även har placerat pengar i värdepapper har du rätt att få ersättning för dem eftersom alla banker är skyldiga att hålla isär kundernas tillgångar och sina egna tillgångar. Ibland är det tyvärr så att vissa banker och institut inte riktigt sköter sig på den här punkten och då blir det svårare att få ersättning för sina värdepapper från banken om den går i konkurs, det är därför det finns något som kallas för investerarskydd. Nu ska vi på sparkonto.nu titta närmare på detta skydd.

Det här täcker investerarskyddet

  • Investerarskyddet ger 100 % i ersättning för värdepapper som aktier, obligationer, optioner och terminer upp till 250 000 kr, men observera att skyddet inte gäller för värdeförändringar från det ögonblick institutet försattes i konkurs tills du får dina pengar, vilket kan vara på både gott och ont. Sverige har emellertid ett generöst investerarskydd i jämförelse med de flesta andra EU-länder där man bara brukar få 90 % i ersättning upp till 20 000 Euro.
  • Investerarskyddet ger ersättning per bank och kund vilket innebär att om du har en värdepappersdepå tillsammans med någon eller några andra får ni en maximal ersättning på 250 000 kr var.
  • Även kontanter som finns i depån inför ett kommande köp och pengar som mottagits efter en försäljning omfattas av investerarskyddet.
  • Om du har köpt värdepapper och investerat i fonder via ett investeringssparkonto så gäller investerarskyddet.

Det här täcker investerarskyddet inte

  • Pensionssparande omfattas inte av investerarskyddet.
  • Om du har investerat i fonder och värdepapper via en kapitalförsäkring gäller inte investerarskyddet eftersom det är försäkringsbolaget, och inte du, som per definition äger dina värdepapper.

Därför infördes investerarskyddet

Precis som insättningsgarantin infördes investerarskyddet i EU för att skapa stabilitet i ekonomin, för om dessa skydd inte fanns skulle folk vara försiktiga med att placera pengar på sparkonton och i aktier, vilket inte är bra för ekonomin. Och om det skulle bli kristider skulle folk börja sälja sina aktier och ta ut sina sparpengar vilket skulle skapa ytterligare instabilitet på börsen och i banksystemet.

Så får du din ersättning

Riksgälden och konkursförvaltaren kontaktar dig om din möjlighet att få ersättning. I bästa fall får du ersättning utan att behöva använda dig av investerarskyddet men annars måste du själv framföra dina krav om ersättning till riksgälden inom ett år från konkurstillfället. Normalt tar det bara två veckor tills du har fått din ersättning.