Risknivåer

Skrivet av jontz -

Här ska vi visa dig vilka risker olika investerings- och sparformer har, vilket kan vara bra att veta innan du börjar spara och placera pengar. Vi börjar med de som har lägst risk.

Sparande utan risk

  • Sparkonto med insättningsgaranti. Det finns ingen tryggare sparform än den här, åtminstone inte så länge du inte placerar mer än motsvarande 100 000 Euro på samma bank eftersom det är garantins tak. Om du sparar på ett fasträntekonto som du hittar här på sparkonto.nu kan du tryggt få en fin avkastning.
  • Sparande i statens premieobligationer är också 100 % tryggt, men tyvärr tjänar du inte mycket på dessa obligationer om du inte vinner i obligationslotteriet. Även om du får en så kallad garantiränta (garantivinst) är den nästan lika med noll. Så om du inte är så förtjust i lotterier och vill få en avkastning som är värd sitt namn bör du hellre öppna ett sparkonto som skyddas av insättningsgarantin om du vill spara tryggt.

Lågrisksparande

  • Högräntekonto utan insättningsgaranti. Risken för att något av de finansinstitut du hittar på sparkonto.nu skulle försättas i konkurs är inte speciellt stor men den är inte helt obefintlig, därför klassar vi högräntekonton utan insättningsgaranti som en sparform med viss risk. Tänk bara på att dessa banker och institut har överlevt både hög- och lågkonjunkturer och en del av dem har funnits på marknaden i decennier, så du behöver nog inte vara orolig för att förlora några sparpengar om du sparar hos dem. Dessutom ger de dig en skyhög sparränta om du sparar på deras fasträntekonton.
  • Företagsobligationer. Dessa obligationer är inte fullt lika trygga som premieobligationer men om du köper obligationer av stabila företag är risken mycket liten för att du förlorar pengar.

Medelrisk

  • Det fina med att kombinera obligationer med aktier är att du får en bra avkastning om börsen går upp på grund av aktierna och du får tillbaka det mesta du har satsat (eller allt) om börsen går ner, åtminstone i de allra flesta fall. Därför är det här ett ganska tryggt sparande, men det ger ingen garanterad avkastning.
  • En blandfond består av en mix av aktier och räntepapper. Räntepapperna, till exempel statsskuldväxlar och obligationer, bidrar till en säkrare sparform än aktier. Om börsen skulle gå ner placeras mer av dina pengar i de mer stabila räntepapperna och vice versa.

Högrisksparande

  • Att placera pengar i aktier är ett av de bästa sätten tjäna riktigt stora pengar på sitt sparande men det är också en av de mest riskfyllda sparformerna. Om du vill minska risken lite kan du alltid spara i lite tryggare aktiefonder. Du kan läsa mer om olika fonder och deras risknivåer i vår artikel om fonder.
  • Råvaror. Överlag är det riskabelt att placera pengar i råvaror eftersom de är mycket konjunkturkänsliga och kursen kan påverkas av politisk oro, klimatförändringar och naturkatastrofer, men det beror såklart lite på vilken råvara du investerar i. Guld, till exempel, brukar vara en bra investering i början av en lågkonjunktur.