Spara i råvaror

Skrivet av jontz -

Det är inte så vanligt att vanliga privatpersoner sparar i råvaror och det är lite synd tycker vi på sparkonto.nu. Det är faktiskt inte alls så dumt att komplettera sina övriga penningplaceringar med råvaruinvesteringar eftersom det faktiskt kan ge en stabilare portfölj. Många råvarutillgångar rör sig nämligen ofta i motsatt riktning än vad aktierna gör vilket gör att du sprider dina risker. Det är inte heller svårt och komplicerat att investera i råvaror, det är inte svårare än att placera pengar i aktier och fonder.

Så investerar du i råvaror

När du investerar i råvaror som privatperson köper du ingen fysisk råvara. Det är inte så att du får några pallar majs eller ett fat olja levererat till din dörr, det är snarare så att du får ett råvarucertifikat som är ett värdepapper som är knutet till den underliggande tillgången, till exempel olja eller majs. Det finns också certifikat som är knutna till ett visst råvaruindex.

Det enklaste sättet att köpa varucertifikat är via ett VP-konto (värdepapperskonto) hos en bank och där handlar du med råvaror på nästan exakt samma sätt som du gör med andra värdepapper, inga större svårigheter alltså.

Exempel råvaror

Vanliga råvaror för sparande och investerande är:

  • Guld – är extra populärt hos privatpersoner. Guldpriset går ofta upp under en lågkonjunktur till skillnad från aktiebörsen som ofta går ner. Se valuta för guld.
  • Olja – kan påverkas av politiska beslut och politisk oro.
  • El – också relativt vanlig investering bland privatpersoner.

Mindre vanliga råvaror för investeringar hos privatpersoner är: kaffe, apelsiner, majs, vete, koppar och aluminium.

Risker

  • Även handel med råvaror är såklart förknippat med en viss risk precis som med aktier. Skulle du vara sugen på att spara i råvaror kan det därför vara vettigt att låta värdet av råvarucertifikaten utgöra ungefär 20 % av din portfölj, då får du en hyfsad riskspridning.
  • Du kan också köpa så kallade bull- och bearcertifikat som ger din investering en hävstångseffekt. Det här innebär att du kan tjäna betydligt mer än vad du annars skulle ha gjort om råvaran ökar i värde, men å andra sidan kan du förlora mycket mer om värdet sjunker. Sparkonto.nu anser att nybörjare inte bör använda sig av några hävstänger eftersom det i värsta fall kan ge stora förluster. Det är bara om du är riktigt varm i kläderna och väl insatt som du bör göra det.
  • Priset för råvaror sätts i dollar och därför kan din vinst eller förlust påverkas av en sjunkande eller ökande dollarkurs.
  • Om det institut som ger ut råvarucertifikaten försätts i konkurs riskerar du att förlora dina investeringar.
  • Tänk på att vissa råvaror är mycket känsliga för politisk oro och konjunkturer medan andra är känsliga för torka och naturkatastrofer.