Olika sparformer och alternativ till investeringar

Skrivet av bazoom -

Idag är det väldigt vanligt att investera sina pengar i olika sparformer. Att spara eller placera sina pengar i aktier och fonder är det absolut vanligaste, men det finns även andra sparformer som blir allt mer populära att spara och placera i – kryptovalutor, kapitalförsäkringar och sparkonton. 

Det är även vanligt att spara, placera eller investera sina pengar i andra valutor och värdepapper. Det finns också sätt att handla med finansiella tillgångar utan att direkt äga dem. Det går till exempel att göra genom att handla med CFD. Läs mer om den typen av handel hos cfdinfo.se

Beroende på vad du har för kunskap, erfarenhet, ambitioner och förutsättningar kommer en eller flera av dessa sparformer att vara mer lämpliga för just dina investeringar. Nedan hittar du olika alternativ av sparande som finns på marknaden.

Lista på några av de vanligaste sparformerna

Aktier

Ett företag består av flera olika ägarandelar, även kallat för aktier. När du investerar dina pengar i aktier i ett företag blir du alltså delägare i det företaget. För att du ska kunna köpa aktier i företaget krävs det dock att det är ett så kallat aktiebolag. 

Det krävs även att företagets aktier är noterade på en börs eller annan liknande handelsplattform för att du ska kunna investera. Anledningen till att många aktiebolag väljer att erbjuda utomstående att köpa aktier är för att de vill få finansiering till bolaget. Du som äger aktierna kan istället tjäna pengar på att vara delägare i företaget.

Fonder

Till skillnad från en aktie, som är en ägarandel av ett aktiebolag, så består en fond av en samling värdepapper. Det vill säga, en fond kan bestå av flera aktier, obligationer eller andra värdepapper. Investerar du dina pengar i en fond innebär alltså det att du köper en viss andel av fonden och blir delägare av de värdepapper som den består av. 

Kapitalförsäkringar

En annan sparform som är rätt vanlig idag är kapitalförsäkringar. Sparar eller placerar man pengarna i en kapitalförsäkring innebär det att man upprättar ett sparande i en viss försäkring hos ett försäkringsbolag. Här är det upp till dig som investerare att välja om försäkringsbolaget ska sköta investeringarna eller om du vill hantera det själv. 

Sparkonton

Om du vill spara dina pengar kan du välja att sätta in de i ett sparkonto exempelvis hos en bank. Sparkonton kan upprättas för sparande på både lång och kort sikt, men beroende på vilket sparkonto du väljer att investera i ser tillväxt- och valmöjligheterna olika ut.