Så påverkas den svenska ekonomin av USA-valet

Skrivet av jontz -

Under natten den 8 november utsågs en ny president för stormakten USA och morgonen därpå vaknade vi till nyheter om att Donald Trump stod som segrare i det jämna valet. Hillary Clinton förlorade därmed chansen att bli landets första kvinnliga president.

Kort om Trumps radikala förändringar

Det är svårt att veta exakt vad Trumps seger kommer innebära för den svenska ekonomin, men man förutspår inga goda förändringar. Trumps kontroversiella uttalanden gällande invandring, export och klimat har chockat många öron samtidigt som många tror att Trump är rätt ledare när det gäller att reparera ett skadat USA. Vi ska nu gå igenom några av de förändringar Trump förespråkat:

  • För att skydda amerikanska företag och öka tillväxten i landet önskar Trump begränsa handelsavtalen med olika länder i världen, främst med Kina och Mexiko, genom att höja tullskatten.
  • En mur ska byggas mellan USA och Mexiko för att bland annat hindra illegal invandring och dessutom vill han hindra muslimer att komma in i landet. Han anser att flyktingar och migranter är ett hot mot landets säkerhet.
  • Parisavtalet, världens största avtal gällande att reducera växthusgasutsläppen, vill Trump riva då han anser att den globala uppvärmningen inte är sann.

Hur kommer Sverige att påverkas?

När det gäller hur Sverige kommer påverkas av valet finns en del spekulationer. Vår export till USA komma att påverkas, det kan ske en del ränteförändringar hos storbankerna och en orolig börs är några av dem.

Sparkonto.nu ska titta lite närmare på hur Trumps politik kan påverka viktiga faktorer i den svenska ekonomin.

Stora ras på börsen

Redan innan Trump blev vald till president var börsen skakig, detta för att man inte riktigt visste vad valet skulle komma att innebära. Medan allt fortfarande pekade på att Clinton skulle vinna lugnade sig börsen en aning, eftersom en seger för demokraterna inte skulle innebära lika radikala förändringar i ekonomin.

Stockholmsbörsen rasade drastiskt efter valets utgång och har sedan dess fortsatt vara ostabil. Eftersom man ännu inte vet vilken politik Trump kommer föra, kommer börsen troligtvis fortsätta vara skakig fram till dess att man får mer klarhet i hur landet kommer styras då Trump tar över presidentiteln den 20 januari 2017.

En ostadig börs innebär att investerare inte är lika optimistiska och hellre satsar kapital på räntor och guld. Skulle du ha pengar investerade i aktier eller fonder som du snart behöver, kan det vara smart att sälja dem inom den snaraste framtiden. Håll ett extra öga på börsen framöver.

Påverkat pensionssparande

En osäker börs påverkar självklart våra investeringar men även pensionssparandet bland svenskarna. Detta för att många pensionsbolag har investerat på den amerikanska börsen och skulle börsen falla kommer garanterat pensionerna påverkas av detta.

Detta är dock ett så kallat ”worst-case-scenario” så det allra bästa är därför att bara behålla lugnet och inte agera förhastat. Pensionssparande är trots allt ett långsiktigt sparande.

Försvagad valuta

När de globala börserna är skakiga är ett vanligt resultat att valutor tar extra mycket stryk. Detta gäller främst mindre valutor som till exempel den svenska kronan. Kronans värde försvagades redan efter Brexit och kommer förmodligen tappa ytterligare i värde framöver vilket kan underlätta för Riksbankens inflationsmål.

Ränteförändringar

Räntan är i nuläget låg och man tror att räntan kommer förbli sådan en tid framöver. Skulle det dock bli så att Trumps nya politik stimulerar landets ekonomi, kommer den amerikanska centralbanken bli tvungen att bromsa för att inte ekonomin ska överhettas och inflationen ska gå i taket.

Detta kan få USA att höja sina räntor, vilket kommer innebära att övriga länder, Sverige inräknat, med största sannolikhet kommer följa deras exempel. Detta kan innebära att de svenska räntorna blir högre, vilket är både ett plus och ett minus:

  • Positivt är att de pengar som sätts in på sparkontot får en högre avkastning jämfört med dagsläget då Sverige har en rådande minusränta.
  • Negativt är att det kommer bli dyrare att låna pengar. Vid bolån till exempel, där räntan idag är mycket låg, kan månadskostnaderna komma att höjas en del.

Tips för dig som vill förbereda dig inför större ekonomiförändringar

Det är som tidigare nämnt svårt att veta hur man ska förhålla sig till en politik som ännu inte är helt tydlig. Men det finns några säkerhetsåtgärder man kan ta till om man verkligen vill hålla sig på den säkra sidan.

  • Försök att inte belåna dig till max.
  • Titta över din ekonomi. Skulle den klara några hårdare smällar? Har du möjlighet att öka dina inkomster och minska dina utgifter?
  • Spara ihop till en buffert som kan hjälpa dig i stressiga situationer.
  • Skulle du ha ett bolån kan du räkna ut om du fortfarande skulle klara dig bra om räntan skulle höjas med låt säga 4–5 %.
  • Har du investerat på börsen kan det vara en bra ide att sälja en del eller titta på eventuella omplaceringar för att vara på den säkra sidan.